Raadsleden Arend Flier en Jan Top wilden weten in hoeverre de gemeente Barneveld zich voorbereidt op de mogelijke gevolgen van de coronacrisis voor zelfstandigen en stelden er schriftelijke vragen over. Het college antwoordt nu dat de gemeente Barneveld in staat is om hen te helpen met bijvoorbeeld een schuldhulpverleningstraject, maar dat er tot op heden nog niemand een aanvraag heeft gedaan v...