Het gaat om woningen langs drukke wegen, waar de komende jaren geen geluidsreducerende maatregelen getroffen kunnen worden aan de weg. Zo is op bepaalde trajecten verlaging van de maximumsnelheid geen oplossing vanwege de verkeersdoorstroming. Ook aanleg van een geluidsreducerend wegdek biedt volgens de gemeente Barneveld geen soelaas, omdat de wegen niet op korte termijn aan vervanging toe zou...