Maar de raadsvoorzitter wees dit verzoek af. ,,Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hier geen spoedeisend belang zie.” En urgentie is nodig om een bestemmingsplan voor een bouwproject te kunnen schorsen. Dus pakte de raadsvoorzitter meteen door om alvast de bezwaren uitgebreid te behandelen, waardoor een vervolgzitting niet meer nodig is. Na lang aarzelen gaf de bezwaarmaakster daarvoor toestemming.