Dat meldt gemeentewoordvoerder Inge Luigjes. ,,De voorbereidingen voor de herinrichting van de Churchillstraat zijn inmiddels opgestart.’’ Dat de plannen langer op zich lieten wachten, had volgens haar te maken met wijzigingen, door nieuwe inzichten op het gebied van klimaatadaptatie, fietsroutes en groenstructuur. ,,Zo is gezocht naar mogelijkheden om klimaatadaptieve maatregelen te combineren...