De regio’s - verenigd in de Groene Metropool - zien de twee stations als een waardevolle toevoeging binnen het regionale openbaar vervoernetwerk en pleiten bij de rijksoverheid voor onderzoek naar de mogelijkheden. Tot 2040 moeten er in het hele gebied 100.000 woningen worden gebouwd, waaronder 40.000 in de Regio Foodvalley en de nieuwe bewoners moeten voorzien zijn van hoogwaardig openbaar ver...