Op het perceel van de vijver ligt de bestemming ‘agrarisch’. De familie Visser, omwonende van het afvalbedrijf, tekende beroep aan tegen de vorig jaar door de provincie Gelderland verleende omgevingsvergunning. De rechtbank is nu van mening dat zo’n waterberging niet past binnen de bestemming ‘agrarisch’, maar dat een andere bestemming daarvoor meer voor de hand ligt. De provincie had de vergun...