De omwonenden vrezen onder meer schade aan flora en fauna, geluidshinder, drukte en verkeersonveiligheid door de komst van de camperplaatsen. In afwachting van de bezwaarprocedure bij de gemeente waren zij