De rechtbank twijfelt aan de betrouwbaarheid van de getuigenverklaringen en vindt dat het politieonderzoek te veel in één richting is uitgevoerd. Daarmee is er onvoldoende bewijs om de mannen te kunnen veroordelen.