De rechter oordeelde dat de bevoegdheid van de commissaris van de Koning volgens art. 78 van de Gemeentewet, om voor een gemeente te kunnen voorzien in een waarnemend burgemeester, niet alleen het benoemen, maar ook het (kunnen) ontheffen uit de functie inhoudt. ,,Bij de keuze om gebruik te maken van die bevoegdheid heeft de commissaris beslisruimte. Dat betekent dat de voorzieningenr...