De partij neemt het Scheijgrond kwalijk dat hij in het stuk ,,impliciet en expliciet kritiek uit op de keuzes van GBS en SGP” en daarin de suggestie wekt namens alle zeven Barneveldse fracties te spreken. De twee Scherpenzeelse coalitiepartijen sloegen de uitnodiging van de zeven raadsfracties voor een informele kennismakingsbijeenkomst af, omdat zo’n avond niet zou worden begrepen door de Sche...