De raad stelde uitgangspunten vast voor de koers van Barneveld richting 2040: er wordt ingezet op het welzijn van de inwoners, er wordt de komende twintig jaar gebouwd in álle dorpen, er wordt gezocht naar een evenwicht in de ruimtevraag van woningen, landbouw, energietransitie en natuur, er wordt geïnvesteerd in leefomgeving en de bereikbaarheid van Barneveld. Pro’98 stelde voor om daar een ex...