Pluimers vond met name de collegeplannen om te besparen op het ambtelijk apparaat door ‘kostenbewuster’ te worden en ‘meer met minder’ te doen, te weinig concreet. ,,Met onduidelijke en onzekere beleidskeuzes wordt de financiële toekomst voor de gemeentelijke organisatie - en daarmee voor de burger - er niet rooskleuriger op”, stelde zij. ,,Een gemeente met groeiambities kan niet wegdromen in e...