Voor beide jaren had het college een verhoging van de belasting voor huizenbezitters van twee procent ingeboekt in de Kadernota, bovenop de standaard inflatiecorrectie van anderhalf procent. Voor alleen 2023 zouden ook de eigenaren van niet-woningen (bedrijfspanden) met dezelfde verhoging worden geconfronteerd. Voor 2022 zou de verhoging de gemeente 141.000 euro opleveren, voor een jaar later g...