Het college stelde vorig jaar een begroting op, waarin de reserves in het jaar 2024 85,2 miljoen euro groot waren. In dit cijfer waren echter bepaalde effecten niet meegenomen die van invloed zijn op de stand van de reserve. Dit rekende de provincie Gelderland eerder dit jaar voor bij een onderzoek in het kader van de gemeentelijke herindeling met Scherpenzeel. B. en w. hadden onder meer de voo...