In de ogen van Bos wordt het tijd dat de raad vooraf goed vastlegt wat openbaar kan en wanneer de raadsdeuren gesloten blijven. ,,Als het bijvoorbeeld gaat over grondposities of andere strategische stappen die het college te zetten heeft, dan is het heel logisch dat er in beslotenheid wordt vergaderd”, zegt Bos daar over. ,,Maar wat mij betreft, is openbaarheid de norm. Nu is er te vaak een gri...