Deze dilemma’s schetst het college van b. en w. in een memo aan de gemeenteraad. Het college werkt momenteel aan de kadernota, waarin de huidige financiële situatie onder de loep worden genomen en prioriteiten voor de toekomst worden bepaald. De gemeenteraad kan hier in juni wijzigingen in aanbrengen, nieuwe voorstellen doen en in het najaar wordt hierop de begroting vastgesteld. De kans is gro...