De provincie doet niet mee aan een mogelijk haalbaarheidsonderzoek, omdat een railterminal bij Barneveld vooral een regionaal belang heeft voor de Regio Foodvalley en de daar zittende bedrijven, maar niet voor Gelderland als geheel. Volgens de gemeente Barneveld heeft de Barneveldse railterminal wel degelijk een bovenregionaal belang. ,,Wij hebben nog altijd de ambitie om de kansen voor de real...