Gedeputeerde Staten (GS) stelden in hun herindelingsontwerp voor om de nieuwe gemeente ‘Barneveld’ te noemen. Dit zou de ‘schijn van een annexatie’ met zich meebrengen en die moet worden vermeden, aldus Scherpenzeel in haar zienswijze. ,,Het naamgevingsproces moet recht doen aan de meer autonome positie van de dorpen in de nieuw te vormen gemeente”, stelt het Scherpenzeelse college. ,,Tevens mo...