Dit blijkt uit het zogenoemde ‘Koersdocument’ van het Scherpenzeelse college, getiteld ‘(Je)zelf blijven en samen werken’. Hierin hebben burgemeester en wethouders vastgelegd waarom zelfstandigheid voor de gemeente Scherpenzeel de beste keuze is. Het document is bedoeld als tegenhanger van het provinciale herindelingsontwerp, waarin Gedeputeerde Staten hun redenen om voor een fusie te kiezen ui...