Directeur Peter van der Knaap van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid deed onlangs een oproep om straten in nieuwbouwwijken zo in te richten dat die van meet af aan veilig zijn. Een van de veiligheidsproblemen is dat in straten zonder stoep, kinderen over de hele straat kunnen spelen.