Dat is globaal de leidraad van de nieuwe visie, opgesteld door onderzoeksbureaus Seinpost en Kragten, in opdracht van de gemeente Barneveld en in nauwe samenwerking met een ‘kopgroep’ van Voorthuizense belanghebbenden.