De eerste vervolgstap ligt nu in Arnhem, als provinciale staten op 7 juli een besluit gaan nemen over een herindelingsadvies van gedeputeerde staten. Daar krijgt de provincie nog een flinke klus aan, want beide gemeenten staan, zoals gezegd, lijnrecht tegenover elkaar.