Het ventilatieprobleem is actueel sinds afgelopen maandag kinderen op basisscholen weer klassikaal les krijgen. ,,In het kader van de Corona-maatregelen is duidelijk geworden dat de ventilatie in één op de vier scholen in Nederland niet op orde is en er onderwijs gegeven wordt in lokalen waarbij men, met open ramen, de lessen verzorgt om te trachten de benodigde luchtverversing nog enigszins aa...