Het autobedrijf wil op het huidige terrein aan de Essenerweg uitbreiden, waarvoor de huidige bedrijfswoning moet worden verplaatst. De beoogde locatie hiervoor ligt echter in het buitengebied en hiervoor verlangt de gemeente zogenoemde sloopmeters: rechten waarmee een woning in het buitengebied kan worden gebouwd, die voortkomen uit de sloop van agrarische bebouwing elders in het buitengebied. ...