In schriftelijke vragen aan het college van b. en w. legt CDA-raadslid Maarten Schipper de vinger bij die gerechtelijke uitspraak in 2019. De Raad van State gaf de omwonenden weliswaar gelijk, omdat de gemeente afweek van haar eigen regels met betrekking tot afstanden tussen de bestaande bebouwing en de nieuwe woningen. Desondanks kreeg het plan groen licht, nadat de gemeente nader motiveerde w...