Een zo nu en dan emotionele inspraakreactie van agrariër Van de Langemeen uit Stroe maakte indruk op de politici. Hij zag het biodiversiteitsplan als nieuw voorbeeld van hoe de agrarische sector momenteel wordt ‘weggepest’ in Nederland. Hij somde meer voorbeelden op: ,,Het stikstofprobleem: boeren zijn de grote schuldigen, maar er wordt alleen gekeken naar uitstoot, niet naar feitelijke metinge...