Al voor de zomer was de gemeente van mening dat het gecontracteerde maaibedrijf zijn afspraken niet nakwam, zo blijkt uit antwoorden van het college op vragen van SGP-raadsleden Wout Hazeleger en Teunis den Boon. In juni vroeg Hazeleger het college al om opheldering over de in zijn ogen matige kwaliteit van het maaiwerk. De moeilijk te maaien delen werden volgens hem vaak overgeslagen. De gemee...