Er wordt geëxperimenteerd met het inzaaien van meerjarige mengsels, bestaande uit verschillende soorten graan, grassen, bloemen en kruiden. Sommige bloemen bloeien al in het eerste jaar, terwijl andere dit pas in het tweede jaar doen. Zo zou iedereen meerdere jaren van de planten kunnen genieten. Tevens is het de bedoeling dat de biodiversiteit in het gebied worden vergroot en landschapselement...