Het Voorthuis staat voor een bijzondere samenwerking tussen Woningstichting Barneveld, woonzorgcentrum Neboplus en kindercentrum Bzzzonder. In de nieuwbouw op de hoek van de Holzenboschlaan en de Baron van Nagellstraat, bij de entree van de wijk, komen verschillende vormen van wonen en zorg onder één dak. En ook voor meerdere generaties, tussen de 0 en 100 jaar. De drie partijen stellen dat jon...