De huur van het pand aan het Dijkje in Barneveld kan nog ternauwernood worden opgebracht en geld om artikelen in ontwikkelingslanden in te kopen is er nauwelijks nog. Volgens Ben Blass, bekend als organisator van de Ballonfiësta en initiator van de hulpactie, zat de winkel op enkele weken na tegen een faillissement aan. ,,Toen ik hoorde dat er een groot probleem was met de Wereldwinkel, ben ik ...