Zo wordt gekeken of de kaart op termijn ook ingezet kan worden als spaarkaart voor clubs en verenigingen. Daarnaast komt er binnenkort een tweede kaart bij, gericht op de toeristische sector. Die laatste moet een soort belevingskaart worden. Overleg hierover wordt inmiddels gevoerd met het Toeristisch Informatiepunt.