Ceder liet zich infomeren over knelpunten die worden ervaren met de jeugdzorg. In zijn ogen moet de zorg meer op het kind gericht zijn. ,,Elk kind moet veilig kunnen opgroeien”, zegt hij. ,,Het liefst in zijn of haar gezin met eigen ouders, maar soms is dat helaas onhoudbaar. Dan is het belangrijk dat een kind alsnog zo gewoon mogelijk opgroeit, in een gezin waar liefde en aandacht is. De Glind...