Barneveld gaat ervan uit voldoende geld te krijgen van het rijk om de inburgeringstaken strikt uit te kunnen voeren. Maar om meer te kunnen doen dan wettelijk noodzakelijk, zijn aanvullende budgetten nodig. Barneveld weet nog niet precies hoe de extra ondersteuning moet worden vormgegeven. Dit is mede afhankelijk van de resultaten van een proef die de gemeente eind 2020 startte, waarbij statush...