Toen ik de oproep las voor ‘een monument voor te vroeg geboren kinderen’ maakte mijn hart een sprong”, zegt Hiensch (59). Hij wijst op de toenemende erkenning van levenloos geboren kinderen. Zo worden ze sinds 2019 (met terugwerkende kracht) geregistreerd en wordt er sinds kort nagedacht over doorbetaald zwangerschapsverlof na een doodgeboorte.