Barneveld gaat door met deze gesprekken, die inmiddels landelijk navolging hebben gekregen. De vaccinatiegraad onder deze jonge kinderen in deze gemeente is namelijk nog altijd veel te laag: 67,4 procent van de kinderen tot twee jaar werd in 2020 volledig gevaccineerd. Weliswaar is dit een lichte toename ten opzichte van 2018 en 2019, het is nog altijd lager dan de periode ervoor (2017: 69 proc...