Dat gebeurde me onlangs op mijn verjaardag. Ik kreeg de nieuwe schitterend vormgegeven novelle van Franca Treur, ‘De golf’. Doorgaans wel op de hoogte van nieuwe boeken die zich aandienen, had ik dit moois niet voorzien. Het is een corona-novelle, een zoveelste golf zou werkelijk desastreus kunnen zijn, zo wordt gevreesd. En in tijden van klimaatverandering, zeespiegelstijging en ...