In 2020 bleef er - mede door het coronavirus - veel geld over. In totaal stelde de gemeente 8.500 euro beschikbaar voor vijf activiteiten, zo blijkt uit de eerste evaluatie van het evenementenfonds. Het overgebleven bedrag over 2019 en 2020 bedraagt 52.700 euro. Op advies van de commissie Evenementen heeft het college van b. en w. besloten dit bedrag naar 2021 over te hevelen, de 25.000 euro va...