Bij de vaccinatiebereidheid gaat het om het percentage van alle Barnevelders die een oproep hebben ontvangen voor een vaccin en ook daadwerkelijk geprikt zijn óf een afspraak hiervoor in de agenda hebben staan. ,,De vaccinatiebereidheid ligt dus hoger dan de werkelijke vaccinatiegraad, omdat een bepaalde groep mensen nog niet aan de beurt is geweest voor één of twee prikken’’, zegt Angela Vos n...