Toen ik net thuis was, kreeg ik een telefoontje. ,,Triest nieuws Erik. We staan er als BDU financieel slecht voor. Heel slecht zelfs.´´

Gefrustreerd gooide ik mijn telefoon in een hoek. Sta je opeens met je bedrijf aan de rand van de afgrond, terwijl juist in deze crisis weer eens duidelijk wordt hoe belangrijk de rol is die we hebben in Barneveld en wijde omgeving. De behoefte aan de lokale vertaling van de landelijke situatie zagen we onder meer terug in de bezoekcijfers op onze site. De vijf pijlers van de lokale journalistiek, die samen ons fundament vormen, kwamen tijdens de eerste week van de coronacrisis stuk voor stuk aan bod. Ik heb het in dit kader graag over IVIVI. Die letters staan voor Informeren, Verbinden, Inspireren, Vermaak en In beweging zetten.

Vrienden vragen wel eens aan mij of ik niet ´hogerop´ wil, naar een landelijke krant of zo. Mijn antwoord was en is (stelselmatig) ´nee´. In de afgelopen dertig jaar heb ik gemerkt dat de lokale journalistiek mij past als een jas. Ik ben van de Barneveldse Krant gaan houden. En nu wil ik niet meer zonder.

Ik ontmoet in mijn werk voor deze krant talloze boeiende, interessante en inspirerende mensen, met wie ik mooie gesprekken mag voeren. Echte mensen met bijzondere verhalen, daar zijn wij als Barneveldse Krant in gespecialiseerd.

De lijntjes met u zijn kort, de reacties direct. Is het goed, dan krijgen we de welgemeende complimenten. Slaan we de plank mis? Dan meldt u dat ook. Zo houdt u ons scherp.

Natuurlijk zijn wij soms de brengers van het slechte nieuws, maar nog vaker bieden wij als krant de ruimte aan mensen, bedrijven, instellingen en organisaties die zich belangeloos inzetten voor hun medemens. Alle ´Barnevelders´ die het goede doel voor ogen hebben, kunnen rekenen op onze steun. Met hun verhalen willen wij u niet alleen informeren, maar ook inspireren en in beweging zetten.

De afgelopen week hebben wij als Barneveldse Krant u gevraagd om voor óns in de benen te komen. Dat doen we niet graag en met de nodige schroom, maar we willen deze unieke krant, het kleinste zelfstandige dagblad van Nederland, dolgraag in leven houden, zodat we volgend jaar samen ons 150-jarig jubileum kunnen vieren.

En wat bleek deze week? De liefde is geheel wederzijds. Het aantal steunbetuigingen (in alle denkbare vormen) was enorm. Om stil van te worden. On.Ge.Loof.Lijk.

Gesterkt door uw steun strijden wij dapper door. Met opgeheven hoofd zetten wij koers richting ons jubileum. In de hoop en verwachting dat wij elkaar volgend jaar op feestelijke wijze de hand kunnen schudden.

[Erik Roest]