Dat meldt Leo de Groot namens de hervormde gemeente. Afgelopen zondag hield deze kerkgemeente voor de eerste keer een openluchtdienst, op een weiland aan de Buzerseweg, net in de gemeente Ede. Er mochten maximaal 250 kerkgangers bij aanwezig zijn. ,,De dienst verliep prima'', zegt De Groot. ,,De wijkagent signaleerde dat we ons goed aan de afstandsregels hielden en ook een juriste van de gemeen...