De Rozelaar start 'wijkactie' in Voorthuizen

17 oktober 2013 om 00:00 Lokaal nieuws

VOORTHUIZEN - Om het contact tussen bewoners van wooncentrum De Rozenhof in de Voorthuizense wijk Blankensgoed met de buurt te verbeteren, start Stichting De Rozelaar een ontmoetingsproject in de nieuwbouwwijk. ,,We hebben de wijk om ons heen zien verrijzen, maar nog steeds weten we niet echt wie onze buren zijn. Tijd voor actie."

Aan het woord is Marina Goorhuis, leidinggevende van het wooncentrum van De Rozelaar, waar achttien mensen met een verstandelijke handicap wonen. ,,We wonen hier prima in een prachtig gebouw, al sinds mei 2009. In die tijd waren we zo'n beetje pioniers in deze nieuwe Voorthuizense wijk, logisch dat het contact met de omgeving nog moest groeien, de omgeving zelf moest dat immers ook nog."

Inmiddels is het overgrote deel van Blankensgoed gerealiseerd en staat De Rozenhof aan de Hoornbloem tussen de nieuwbouwwoningen. ,,Maar nog steeds merken we dat het contact tussen onze bewoners en de buurtgenoten minimaal is." Dat laatste vindt Goorhuis, evenals Stichting De Rozelaar, wel van groot belang. ,,Natuurlijk hebben de bewoners in het huis een goede begeleiding en is er contact met familieleden, maar we weten dat het ook erg belangrijk is om in de directe buurt contacten te hebben, mensen die af en toe een praatje komen maken, als vrijwilliger een klusje kunnen doen of op andere manieren betrokken kunnen zijn. Niet alle bewoners komen uit Voorthuizen, waardoor ze in de directe omgeving buiten het wooncentrum weinig kennisen hebben."

Tegelijkertijd, benadrukt Goorhuis, willen de bewoners ook niets liever dan meer contact met de buurt en zélf de handen uit de mouwen steken. ,,Elke bewoner heeft zo zijn of haar talenten. Er zijn er bij die best eens voor een ander het gazon willen maaien bijvoorbeeld. Ook zouden bewoners best het nieuwsblad van het wijkplatform willen vouwen en bezorgen in de wijk. Het zijn dat soort acties die voor betrokkenheid zorgen."

Om die sociale samenhang in de nieuwe wijk, met een wooncentrum, te verbeteren, start De Rozelaar nu samen met Stichting Welzijn Barneveld project 'Samen (Blankens)goed' in de wijk. ,,We hebben geconstateerd dat het best een opgave is, vooral vanwege het karakter van de wijk. Er wonen hier veel jonge gezinnen, tweeverdieners die overdag aan het werk zijn en 's avonds ook druk zijn. Er is dus meer nodig om hier iets te bereiken."

Komend jaar gaan de bewoners wijkgenoten interviewen, wordt er gezocht naar 'ambassadeurs' voor De Rozenhof in de wijk en zijn er diverse ontmoetingsmomenten gepland, onder meer een ruilbeurs. De eerste 'ludieke actie' is al achter de rug. Eind september nodigden bewoners, gekleed in een verkeershesje, voorbijgangers uit voor een kopje koffie in het wooncentrum. ,,Daarnaast houden we een zogeheten 'nulmeting' op het gebied van sociale samenhang in de wijk. Op die manier kunnen we, door de meting later te herhalen, het effect meten en zien of zaken verbeteren. Het is in eerste instantie een project van een jaar, maar uiteraard is het de bedoeling dat de contacten blijvend zijn." Met name op het gebied van praktische informatie ondersteunt Welzijn Barneveld volgens Goorhuis het project. ,,Die stichting heeft ruime ervaring in het opzetten van sociale acties en het uitvoeren van onderzoeken. Bovendien hebben ze veel informatie over de wijk en hier en daar contacten met de bewoners." Ook de gemeente Barneveld draagt bij. Woensdag maakte de gemeente bekend hiervoor een waarderingssubsidie van vijfduizend euro beschikbaar te stellen.

Goorhuis: ,,We gaan ervan uit dat we met elkaar een betere leefomgeving kunnen realiseren voor onze bewoners. Na die eerste actie eind september zijn al een paar contacten gelegd, dus dat is hoopvol."

In het project kijkt De Rozelaar ook naar ervaringen die zijn opgedaan bij wooncentrum De Vlinder in de Barneveldse wijk Veller. ,,Het grote verschil is dat dit centrum er kwam toen een groot deel van de woonwijk al gerealiseerd was", zegt Goorhuis. ,,Met een groot project daaromheen en flink veel aandacht is het destijds niemand ontgaan dat het wooncentrum er kwam, daar zijn ook direct contacten uit voortgekomen. Wij zaten hier al en vielen daardoor minder op. Maar daar komt nu verandering in."

advertentie
advertentie
advertentie