Henk Wiesenekker spreekt jongeren in de huiskamerkeet.
Henk Wiesenekker spreekt jongeren in de huiskamerkeet. ChristenUnie Barneveld

ChristenUnie komt met actieplan voor jongeren na bezoek aan huiskamerkeet

Politiek Gemeenteraadsverkiezingen 2022

DE GLIND/BARNEVELD Lijsttrekker Henk Wiesenekker en raadslid Wilma Heijkoop van de ChristenUnie (CU) hebben in de aanloop naar de  gemeenteraadsverkiezingen ,,een boeiend gesprek’’ gevoerd met bezoekers van een huiskamerkeet op een boerderij in De Glind. ,,Een gesprek dat uiteindelijk leidde tot een actieplan’’, meldt de politieke partij in een persbericht.

Wiesenekker en Heijkoop ontmoetten tien jonge mensen in de leeftijd van 16 tot 27 jaar. Luuk is één van hen, hij is enthousiast over de keet. ,,Hier ontmoet ik mijn vrienden. Meestal zijn er zo’n vier à vijf aanwezig, al is de totale groep iets groter.’’
De keet speelt een belangrijke rol in het leven van de jongeren, zo blijkt volgens de ChristenUnie uit het gesprek. ,,De jongeren zoeken elkaar daar op en delen er hun levenservaringen. Rens: ,,Corona zorgde ervoor dat je minder sociale verplichtingen had. Dat scheelde, maar het was ook lastig. Als je wat wilde, kon dat vaak niet zomaar vanwege de coronamaatregelen. De keet bleef gelukkig open.’’

INGEWIKKELD Eva vertelt dat de coronatijd er bij haar stevig inhakte. ,,School, werk, sport: alles viel weg of veranderde. Ik werd er behoorlijk depressief van en heb professionele hulp gezocht. Door veel te praten kom je verder.’’ Voor Lisette voelde de lockdown eerst als een ‘soort vakantie’. Toen het langer ging duren, begon ze de contacten te missen. Lisette: ,,Het eerste jaar van mijn studie was geheel online. Daardoor leerde ik mijn studiegenoten niet kennen.’’ 

Nina merkte ook hoe groot de impact van de coronamaatregelen was. ,,Ik ben bezig te ontdekken wie ik ben. Zo’n lockdown helpt dan niet. Ik kwam in de knoop. Het geloof en hulp van anderen hebben mij geholpen.’’ Corona beïnvloedt ook de schoolprestaties. Nina: ,,Ik zie dat heel veel leerlingen door corona zijn blijven zitten of naar een lager niveau zijn gegaan. Zelf zit ik nu in het examenjaar. En ik hoor elke dag: ,,Je hebt twee jaar gemist, dus doe je best’’. Voor een perfectionist als ik is die achterstand best ingewikkeld.’’

JONGERENWERKERS Het gesprek komt op drugs-, alcohol- en lachgasgebruik. Volgens de aanwezigen vluchten sommige jongeren in de drugs. Eva: ,,Zij zien dat als ontspanning en de groepsdruk om te gebruiken is groot.’’
Nina ziet dat er meer gerookt en gedronken wordt, ook op school. Luuk vraagt zich af wat de gemeente doet tegen alcoholmisbruik. Henk Wiesenekker zegt dat het een maatschappelijk probleem is. Henk: ,,Als ChristenUnie pleiten wij voor de IJslandse aanpak: geef veel aandacht aan jongeren en biedt op een positieve manier alternatieven door te investeren in bijvoorbeeld sportactiviteiten en andere vrijetijdsbesteding.’’ De ChristenUnie wil dat de gemeente daarom twee extra jongerenwerkers aanstelt.

Sara is kritisch over de bekendheid van het Barneveldse jongerenwerk Be Active & Creative. ,,Ik studeer social work en zocht een stageplek in Barneveld, maar kon Be Active & Creative niet vinden.’’ Nina kent Be Active & Creative wel. ,,Volgens mij richten zij zich vooral op jongere kinderen. Met schepjes en een springkussen en zo.’’ Wilma Heijkoop legt uit dat Be Active & Creative het jongerenwerk begeleidt, maar dat jongeren zelf met initiatieven moeten komen. Volgens Eva moeten ook de ouders meer betrokken worden als er problemen zijn met jongeren. ,,Zij weten vaak niet wat er aan de hand is’’, zegt Nina. Maar ook de drempel om als ouder hulp te zoeken, is hoog. Daan vraagt: ,,Is het een idee om anoniem de jongerenwerkers te kunnen benaderen?’’ Wilma Heijkoop noteert de suggestie. 

KEET EN KROEG Sara: ,,Het gaat jongeren ook om sociale contacten. Ik heb in De Glind gewoond. Vroeger speelden kinderen - of ze nu uit een pleeggezin kwamen of niet - met elkaar.’’ Volgens Sara is dat nu verdwenen. Daan benadrukt in het gesprek het positieve van de huiskamerkeet. ,,Een keet biedt een gevoel van gemeenschap en is veilig: een ouder iemand houdt toezicht.’’ Richard: ,,In de kroeg heb je veel vreemden en kun je makkelijker verleid worden om drugs te gebruiken. Hier heb je alleen bekenden.’’

Henk Wiesenekker beaamt dat veilige gemeenschappen van groot belang zijn. ,,De kerk biedt zo’n gemeenschap. Maar ook jongerenwerkers spelen een belangrijke rol. Zij kunnen fungeren als rolmodel voor jongeren. En zij geven je aandacht als het niet goed met je gaat.’’

TEKORT STARTERSWONINGEN Ten slotte komt het gesprek op de woningnood. Het grote tekort aan starterswoningen maakt de tongen los. Diverse jongeren wonen nog thuis ‘want starterswoningen zijn niet te betalen’. ,,Vijftienhonderd inschrijvingen op één appartement: het gebeurt’’, reageert Henk Wiesenekker. ,,Het wordt echt tijd voor goedkopere woningen voor jongeren. We denken daarbij onder meer aan studio’s, rug-aan-rughuizen, Koopgarant-woningen en hoogbouw op specifieke plekken.’’

Rens vindt dat de oplossing niet alleen gezocht moet worden in het bouwen van woningen. ,,Veel ouderen hebben een groot huis en zijn eenzaam. Laat jongeren bij hen intrekken, zij kunnen de ouderen dan helpen.’’ Sara: ,,Een soort begeleid wonen, met een jongere als goede buur.’’ Het idee wordt genoteerd, evenals de problemen die ontstaan door de bureaucratie. Matthias: ,,Er wordt moeilijk gedaan over vergunningen voor tiny houses.’’ Lisette: ,,Kunnen daarover geen vragen worden gesteld in de gemeenteraad?’’ 

ACTIEPLAN De ideeën van de jongeren zijn verzameld in een actieplan, dat te vinden is op barneveld.christenunie.nl. Het actieplan is donderdag 3 maart aangeboden aan wethouder Hans van Daalen (ook ChristenUnie), die onder meer het jeugdbeleid in zijn portefeuille heeft. Hans van Daalen: ,,We zullen als gemeente zeker kijken naar dit actieplan. En blijven luisteren naar wat jongeren nodig hebben, want hun stem moet in de politiek worden gehoord.’’

Henk Wiesenekker spreekt Barneveldse jongeren in de huiskamerkeet. Rechts naast hem raadslid Wilma Heijkoop.
Lisette Grootendorst overhandigt het actieplan aan wethouder Hans van Daalen.
advertentie