Afbeelding
Foto: Pixabay

Zonnepark biedt ondernemende boeren nieuwe kansen

26 mei 2023 om 10:38 Partnercontent

Barneveld is van oudsher een gemeente met een sterke agrarische sector. Niet voor niets dat het dan ook onderdeel uitmaakt van de Food Valley. Alle onrust die er de afgelopen jaren is naar aanleiding van onder andere het stikstofdebat en de gevolgen daarvan voor de woningbouw, zal dan ook zeker in de gemeente gevoeld worden. En hoewel zeker niet alle schuld voor de problemen in ons land bij de boeren neergelegd hoeven te worden, kunnen ze wel belangrijke bijdragen leveren aan vooruitgang. Hoe? Bijvoorbeeld door zonnepanelen op landbouwgrond te plaatsen.

Duurzame energie met behulp van zonnepanelen

Onder andere hoge stikstof- en CO2-concentraties in de lucht en bodem hebben nadelige gevolgen voor de natuur en ons klimaat. Al decennialang is hier onderzoek naar gedaan, en intussen is wel duidelijk dat we echt actie moeten ondernemen willen we de aarde ook in de toekomst een leefbare planeet houden. Het beleid is nu vooral ingezet op elektrificatie. In plaats van aangedreven met behulp van fossiele brandstoffen, is steeds meer elektrisch. Belangrijk is hierbij natuurlijk wel dat de benodigde  stroom duurzaam wordt opgewekt. Bijvoorbeeld met behulp van een onuitputbare bron zoals de zon.

Koploper op het gebied van zonnestroom

In Nederland zijn we goed op weg als het gaat om de opwekking van zonnestroom. Uit onderzoek van Dutch New Energy Research bleek onlangs nog dat Nederland de Europese koploper is op het gebied van zonnepanelen, met maar liefst een kwart van de woningen die gebruikmaken van zonnestroom. Het is overigens wel de vraag hoeveel dit nog kan toenemen. Lang niet alle daken zijn namelijk geschikt voor zonnepanelen. Daarom wordt ook gekeken naar alternatieve plaatsingsmogelijkheden. Zonnepanelen op landbouwgrond bieden hierbij veelbelovende perspectieven.

Voordelen van zonneparken op landbouwgrond

De discussie over de invulling en de grootte van de agrarische sector in ons land is momenteel volop gaande. Het is vooral belangrijk dat de partijen een middenweg kunnen vinden die voor iedereen acceptabel is. Boeren verplicht stoppen? Niet nodig, als ze tenminste wel openstaan voor alternatieven zoals de plaatsing van zonnepanelen op landbouwgrond. Dit biedt namelijk allerlei voordelen.

  • Meer dan de helft van de boeren in ons land heeft geen opvolger, deze oppervlaktes alternatief benutten is beter voor de natuur en het klimaat (onder andere door minder stikstofuitstoot);
  • Nederland bestaat voor twee derde uit landbouwgrond. Slechts een half procent daarvan is nodig voor zonneparken om ervoor te zorgen dat in 2050 zonne-energie 25 tot 30 procent van de totale energiebehoefte voor zijn rekening neemt;
  • De opbrengst van zonnepanelen is vele malen hoger dan de opbrengst van energiegewassen zoals maïs voor de productie van bio-ethanol; en         
  • De grondwaarde neemt toe bij een bestemmingswijziging van landbouw naar zonnepark, dit kan oplopen tot een verdriedubbeling.

Het hoeft niet of-of te zijn, en-en kan ook!

Tot slot is het ook goed om te beseffen dat een zonnepark soms prima gecombineerd kan worden met agrarische activiteiten. Wat dacht je bijvoorbeeld van het laten grazen van schapen tussen zonnepanelen? En wist je al dat de plaatsing van zonnepanelen boven bepaalde groente- of fruitgewassen zorgt voor een betere opbrengst?

Ben je als grondeigenaar in Barneveld op zoek naar een extra inkomstenbron, naast veeteelt of landbouw? Wil je bijdragen aan een groener en schoner land? Of wil je je bedrijf verduurzamen? Kijk dan eens welke mogelijkheden Chintsolar biedt.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie