Afbeelding
Foto Hani Eriani

Gepersonaliseerde dashboards in SAP Business One

Partnercontent

Een van de grote voordelen van SAP Business One is het realtime in kunnen zien van bedrijfsgegevens. Niet langer hoeft u aan het eind van de maand handmatig rapporten samen te stellen: de SAP Business One dashboards zijn altijd actueel.

SAP Business One dashboards zijn bedacht zodat gebruikers van SAP Business One in één oogopslag alle data kunnen bekijken en vergelijken die voor hen belangrijk zijn.

De dashboards maken gebruik van visuele elementen, zoals grafieken, staafdiagrammen of cirkeldiagrammen in plaats van tabellen, omdat de informatie daaruit sneller opgenomen en geïnterpreteerd kan worden door het menselijke brein.

De SAP Business One dashboards zijn geen statische pagina’s: wanneer u klikt op een van de visuals wordt u doorverwezen naar detailrapportages over specifiek dat onderwerp. Ook worden de dashboards realtime vernieuwd, zonder dat u hiervoor op iets moet opslaan of herladen. Zo hebt u altijd de meest recente data voor ogen!

Welke SAP Business One dashboards zijn er?

SAP Business One biedt u verschillende standaard-dashboards. Deze dashboards staan voor u klaar zodra u SAP Business One in gebruik neemt, maar kunnen desgewenst ook op maat aangepast worden. De volgende dashboards zijn onder meer voor u beschikbaar:

 • Klantenvorderingen
 • Status serviceoproepen 
 • Verkoopprestaties en analyses 
 • Aankoopoffertes 
 • Kasstroomprognoses

Wat zijn de voordelen van een SAP Business One dashboard? 

Zoals gezegd: SAP Business One dashboards geven in één oogopslag realtime inzicht in de voortgang van uw business en de prestaties van uw bedrijf. Maar er is meer!

 1. Ontdek en analyseer datagestuurde trends en patronen 
 2. Bewaak KPI’s en grijp in waar nodig 
 3. Voorspel klantgedrag en anticipeer daarop 
 4. Ontdek waar uw business efficiënter kan draaien 
 5. Krijg zicht op de individuele prestaties van werknemers, teams en locaties 
 6. Baseer managementbeslissingen op echte en actuele data, in plaats van op een onderbuikgevoel.

Nieuwe inzichten

Uniek aan de SAP Business One dashboards is de mogelijkheid om deze in te zetten om de nabije toekomst te “voorspellen”. Heeft u eenmaal een dashboard samengesteld die bepaalde metrics vanuit het verleden op een toont, dan kunt u de periode eenvoudig verlengen naar de toekomst om een voorspelling van uw business te krijgen op basis van de historische gegevens. SAP Business One houdt bij de predictive dashboards rekening met seizoensverloop, trends en andere schommelingen.

Deze inzichten gelden overigens niet alleen voor u als manager of leidinggevende, maar voor iedereen op de werkvloer! Gepersonaliseerde dashboards stellen werknemers in staat om hun eigen productiviteit en efficiëntie te bekijken en te verbeteren. 

Kan ik ook zelf een SAP Business One dashboard samenstellen?

Jazeker, dat kan! Als business user kunt u de “Pervasive Analytics Designer” functionaliteit in SAP Business One gebruiken om een gepersonaliseerd dashboard aan te maken met data die voor u relevant zijn.

Het grote voordeel van SAP Business One dashboards is dat u geen IT-kennis hoeft te bezitten om deze dashboards samen te stellen. Het is allemaal een kwestie van enkele kliks.

Om een dashboard samen te stellen volgt u de volgende stappen:

 1. Creëer een nieuw dashboard door te klikken op “New Dashboard” 
 2. Gebruik de Dashboard designer tool en selecteer de gegevens die u gebruiken wilt. De data source kan bijvoorbeeld een query of een berekening zijn. 
 3. Uit de ‘Basic Settings’ kunt u “measures” die u wilt monitoren slepen naar het dashboard op de sectie waar “Target Measures” staat. Hetzelfde geldt voor dimensies. Deze kunt u plaatsen bij “Target Dimensions”. Een measure kan bijvoorbeeld zijn “bruto winst” en de dimensie daarvan kan “1 financieel jaar” zijn.  
 4. U kunt de legenda-sectie gebruiken om de cijfers die u in stap 3 naar het dashboard hebt gesleept, onder te verdelen in verschillende parameters. De bruto jaarwinst kan bijvoorbeeld bekeken worden per bedrijfsonderdeel of per locatie. 

Geven de gekozen visuals u te weinig inzicht? Dan kunt u bij de dropdown onder “Charge Type” voor een andere visuele weergave kiezen die voor u duidelijker is. Als u tevreden bent over de wijzigingen klikt u op “Save”.

Vergeet niet uw dashboard toe te voegen aan uw “Dasboard cockpit”, zodat u dit dashboard altijd onder handbereik hebt.

advertentie
advertentie