Afbeelding
Foto Shutterstock

Vorig jaar meer dan 1,4 miljoen zaken behandeld in Nederland

Partnercontent

Het aantal in Nederland behandelde zaken nam het afgelopen jaar met zo’n vier procent toe, dat blijkt uit cijfers van de Rechtspraak. Totaal kwam het aantal zaken hiermee uit op zo’n 1,43 miljoen. Overigens ligt dit aantal lager dan in de periode voorafgaand aan de pandemie. De verwachting is dat de stijging in het aantal zaken doorzet de komende jaren, waarmee dit aantal terugkeert op het niveau van voor corona. Niet alleen het aantal behandelde zaken groeide. Ook het aantal advocaten nam toe. Het maakt het voor hulpzoekenden makkelijker een advocaat in Breda, Amsterdam of bijvoorbeeld Zwolle te vinden. Niet in alle regio’s valt een stijging op te merken; in Noord-Holland daalde het aantal advocaten fors. 

Verschillen tussen de diverse regio’s in Nederland

Zoals reeds aangehaald, groeit het aantal advocaten niet in elke regio. Van der Hoeven Advocatuur in Breda ziet het aantal collega’s in de regio bijvoorbeeld gelijk blijven. Waar het aantal advocaten in Zeeland-West-Brabant in 2020 op 977 lag, was dat ook aan het eind van 2021 het geval. Het is hiermee de enige regio waar het aantal advocaten gelijk bleef. De grootste stijging is te zien in de regio Limburg; 3,42 procent. Absoluut gezien, nam het aantal advocaten in de regio Amsterdam het hardst toe: van 5.904 advocaten in 2020 naar 6.039 advocaten een jaar later. Het resulteert in een stijging van 2,29 procent. 

Daling in Noord-Holland, Gelderland en Den Haag

De grootste daling in het aantal advocaten is te zien in de regio Noord-Holland: een daling van 3,38 procent. Absoluut levert dit een daling van 28 advocaten op. Ook in de regio’s Gelderland en Den Haag daalt het aantal advocaten met respectievelijk 1,08 en 0,36 procent.

Algehele trend in lijn met afgelopen jaren 

Over de volle breedte valt een stijging van 0,8 procent op te merken. Deze lichte stijging is in lijn met de trend die een aantal jaar terug werd ingezet. Overigens werden er niet uitsluitend nieuwe advocaten begroet; advocaten gingen met pensioen, werden in negen gevallen geschrapt en in achttien gevallen onvoorwaardelijk geschorst. De meeste advocaten die zich laten inschrijven bij de Nederlandse Orde van Advocaten doen dit om voor zichzelf te beginnen of om zich aan te sluiten bij een relatief groot kantoor. Het gaat hierbij om een advocatenkantoor met tenminste 65 advocaten in dienst.  

Percentage vrouwelijke advocaten groeit iets

Ten opzichte van een jaar geleden neemt het percentage vrouwelijke advocaten iets toe. Het aantal mannelijke collega’s is overigens nog altijd groter: 9.856 mannen tegenover 8.252 vrouwen. Ook dit is in lijn met de trend van de laatste jaren. De komende jaren moet er meer aandacht zijn voor diversiteit in het vak, dat vindt tweederde van de ondervraagde advocaten. Over de inclusie binnen de branche is men wel tevreden. 

 

advertentie