Afbeelding
Jannes Bijlsma
Opinie

‘Gemeente Barneveld gooit bijna 150.000 euro weg’

23 september 2020 om 08:41 Opinie

BARNEVELD Begin 2018 werd ik door de gemeente Barneveld uitgenodigd om naar de kantine van de Moba te komen om aldaar het plan voor het aanpassen van de Stationsweg te bespreken. Met mij waren vele verwachtingsvolle buurtbewoners aanwezig. Ik heb gesproken met de bedenker van dat plan in de veronderstelling dat er met mijn visie op dat plan ook iets zou worden gedaan alvorens het plan definitief zou worden vastgesteld en uitgevoerd. IJdele hoop dus.

Er was geen sprake van inspraak, er was maar op ondergeschikte onderdelen ruimte om iets aan te passen, want het plan was ‘doordacht’ en al lang met de gemeente besproken. De bedenker gaf aan dat ‘hij ervoor gestudeerd had en al veel ervaring had opgedaan met soortgelijke projecten’.

Ik heb toen aangegeven dat ik voor dit project ervaringsdeskundige was, omdat ik nu eenmaal hier woonde, dagelijks meerdere keren de Stationsweg overstak en uit de jarenlange eigen waarnemingen ter plaatse (mijn dochter woonde aan de Stationsweg) de wetenschap had opgedaan hoe de gebruikers van de Stationsweg zich gedroegen en dat het goed zou zijn om de ervaring van bewoners te verwerken in het plan. Een aantal medebewoners viel mij daarin bij. Uiteraard deed dat voor hem niet ter zake. De drempels en de oversteekplaatsen werden uitgevoerd zoals hij dat had bedacht. De drempels worden (uiteraard) na 2 jaar alweer verwijderd als gevolg van de vele klachten van de omwonenden, waar ik ook toe behoor. Kosten: euro 64.000 gemeenschapsgeld, althans dat bedrag is begroot. Uiteraard zullen de kosten hoger uitvallen, zo leert de ervaring bij dit soort aanbestedingen.

Er is dus door de gemeente Barneveld bijna euro 150.000 weggegooid, omdat de aanleg nu eenmaal ook geld heeft gekost en iets aanleggen kost doorgaans meer dan het verwijderen ervan. Mijn voorspelling van destijds is dus uitgekomen en daar ben ik wel blij mee. Kennelijk is ervaring waardevoller dan studeerkamerwijsheid, maar helaas doet de gemeente daar pas achteraf iets mee. Als iets mislukt, dan geven we toch gewoon weer geld uit om het te herstellen!

Geld dat beter voor andere en noodzakelijke doelen gebruikt had kunnen worden. Ik ben bereid om tegen een kwart van de vergoeding die aan ontwikkelaars van dit soort projecten wordt betaald de gemeente voortaan ervaringsadvies te geven, dat kan een heleboel geld besparen.

Hans Groeneveld, Barneveld

advertentie
advertentie
advertentie