PREMIUM ARTIKEL

Pro’98: ‘Wethouder zorgt voor dubbel beeld over stikstof’

Natuur en milieu Stikstof, boeren & natuur
Foto: anp / Olaf Kraak
10 mei 2022, 17:08
Afbeelding
BARNEVELD

De Barneveldse wethouder Bennie Wijnne zorgt voor een dubbel beeld met betrekking tot de aanpak van de stikstofuitstoot. Enerzijds zegt de wethouder dat er met investeringen in innovatie van de agrarische sector veel stikstofwinst te maken is, terwijl de rijksoverheid juist inzet op uitkoop van boerenbedrijven. Dit stelt Pro’98-fractievoorzitter Arjen Korevaar. Zijns inziens is de veehouderij juist gebaat bij een eenduidige boodschap vanuit de overheid op dit dossier, of dit nu de landelijke, provinciale of lokale overheid betreft.

Korevaar stelt schriftelijke vragen aan het college over dit dossier. De natuur heeft te lijden onder de stikstofuitstoot in Nederland, onder meer in de vorm van ammoniak afkomstig van veehouderijen. Om een beeld van het probleem te geven, haalt Korevaar een recent onderzoek van Aat Barendregt (oud-raadslid van zijn partij) aan. Hieruit bleek da..


advertentie