Afbeelding
anp / Koen van Weel

Barneveld breidt schoolkostenregeling uit voor minima

22 september 2023 om 08:11 Maatschappelijk

BARNEVELD De gemeente Barneveld heeft de nieuwe, verruimde regeling voor tegemoetkoming van de schoolkosten voor minima klaar. Gezinnen die moeten leven van maximaal 120 procent van het bijstandsniveau krijgen, kunnen dit jaar een hoger bedrag tegemoet zien.

De regeling voor tegemoetkoming voor minima was er al, maar was voor afgelopen schooljaar verruimd. Voor het huidige schooljaar gaat er opnieuw een aanvullend bedrag naar de ouders. De gemeente Barneveld wil hen hiermee helpen hun onderwijskosten te betalen, zoals voor een rekenmachine, schooltas, boeken en de vrijwillige ouderbijdrage waar schoolreisjes mee worden bekostigd. Ouders die de regeling voor dit schooljaar al hebben aangevraagd en toegekend, ontvangen voor de jaarwisseling automatisch een nabetaling. Voor eventuele nieuwe aanvragen die worden toegekend, keert de gemeente Barneveld direct het verhoogde bedrag uit.

Het extra bedrag was een wens van de gemeenteraad. Eind 2022 stopte de gemeente twee miljoen euro in een armoedefonds, om inwoners tegemoet te komen in hun gestegen energielasten. De tegemoetkoming in de schoolkosten was hier onderdeel van. Niet al het geld van die regeling werd uitgegeven, waarna de raad - op initiatief van de ChristenUnie - het college de opdracht gaf om het overgebleven geld te besteden aan een nieuwe impuls tegen armoede. 

Gezinnen met een laag inkomen die kinderen hebben op de basis-, middelbare school of het beroepsonderwijs, komen ervoor in aanmerking. De tegemoetkoming is voor ouders met kinderen op de middelbare school of het beroepsonderwijs extra ruim. Dit omdat het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft aangegeven dat vooral ouders met minimaal twee kinderen die ouders zijn dan twaalf - met een inkomen op bijstandsniveau - het moeilijk hebben.

Het college heeft de impuls nu als volgt verdeeld. Ouders van kinderen in het basisonderwijs ontvangen 150 euro. Voor kinderen in een overgangsjaar of de brugklas maakt de gemeente 600 euro over. En voor het middelbaar onderwijs of het mbo/beroepsonderwijs heeft de gemeente eenmalig 375 euro over. Vorig schooljaar werd de schoolkostenregeling 350 keer toegekend; naar verwachting zullen dit schooljaar meer ouders er een beroep op doen. Alles bij elkaar trekt de gemeente 35.000 euro uit voor de regeling.

In een persverklaring benadrukt wethouder Jolanda de Heer het belang van de uitbreiding. ,,We willen ervoor zorgen dat alle kinderen in de gemeente Barneveld gelijke onderwijskansen krijgen”, zegt ze. ,,Dus ongeacht de financiële situatie van hun ouders. Door gezinnen met een laag inkomen extra financieel te ondersteunen, dragen we bij aan dit belangrijke doel. Elk kind moet de mogelijkheid krijgen om te leren en te groeien. Ik ben erg blij dat we deze ouders dit schooljaar nog éxtra tegemoet kunnen komen.”

Informatie over de regeling en hoe inwoners deze kunnen aanvragen, is te vinden op www.barneveld.nl/minimaregelingen.

advertentie
advertentie
advertentie