Staand vlnr: Wim Oosterwijk, Hans van Daalen en Bennie Wijnne. Zittend vlnr: Henk Wiesenekker, Jan Top en Mijntje Pluimers.
Staand vlnr: Wim Oosterwijk, Hans van Daalen en Bennie Wijnne. Zittend vlnr: Henk Wiesenekker, Jan Top en Mijntje Pluimers. Henk Hutten

Nieuwe taakverdeling wethouders Barneveld

Maatschappelijk

BARNEVELD Met de presentatie van het coalitieakkoord is ook de nieuwe taakverdeling van de vier wethouders vrijdag bekendgemaakt. 

Duidelijk is dat er met het vertrek van wethouders André van de Burgwal (Pro’98) en Didi Dorrestijn (CDA) één en ander geschoven is met de portefeuilles. Zo gaan de taken Financiën en Bedrijfsvoering van Van de Burgwal naar Oosterwijk, evenals de taken Economie en Toerisme van Dorrestijn. 

De portefeuille Sport gaat van Dorrestijn naar Pluimers, die overigens ook de portefeuille Verkeer van Van Daalen krijgt. Van Daalen op zijn beurt neemt Klimaat en duurzaamheid van Dorrestijn over, evenals Onderwijs. 

Pluimers krijgt ook de taak Communicatie en burgerparticipatie overgeheveld van Van de Burgwal. Alleen de portefeuille van Wijnne blijft feitelijk gelijk. Hieronder de nieuwe verdeling:

Bennie Wijnne (SGP), eerste locoburgemeester: Ruimtelijke ordening, wonen, grondbeleid, plattelandsontwikkeling, regionale samenwerking, bestuur Regio Foodvalley.

Mijntje Pluimers (Lokaal Belang), tweede locoburgemeester: Verkeer en vervoer, groen en openbare ruimte, communicatie en burgerparticipatie, dienstverlening, cultuur, sport.

Hans van Daalen (ChristenUnie), derde locoburgemeester: Jeugd, onderwijs, WMO, welzijn & seniorenbeleid,  werk & inkomen, statushouders en vluchtelingen, volksgezondheid, klimaat, water, duurzaamheid en energietransitie.

Wim Oosterwijk (SGP), vierde locoburgemeester: Financiën, economie en lokaal bedrijfsleven, toerisme en recreatie, vastgoedmanagement, bestuur Omgevingsdienst De Vallei, handhaving, bedrijfsvoering.

advertentie