Afbeelding
De Zandhappers

‘College moet gebaar maken richting Zandhappers’

21 februari 2022 om 08:01 Maatschappelijk

BARNEVELD Waarom komt het Barneveldse college van burgemeester en wethouders zijn belofte niet na en gedoogt het Quadclub De Veluwse Zandhappers aan de Grote Bosweg? Lokaal Belang verwijt het college een harde opstelling in de al jarenlang slepende huisvestingskwestie van de vereniging en pleit onder meer voor een financieel gebaar.

Fractievoorzitter Mijntje Pluimers wijst in schriftelijke vragen aan het college erop dat de in 2016 opgerichte quadclub al vier keer op eigen kosten een eigen baan heeft moeten realiseren. En bij de laatste verhuizing naar de Bosweg is volgens haar met het college afgesproken dat de club daar gedoogd zou worden.  ,,Maar nu lijkt het college de handen daarvan af te trekken. Waarom is Omgevingsdienst de Vallei (OddV) niet verzocht het verzoek tot handhaving in te trekken? Dat verbaast ons, juist omdat dit een belofte was en sprake is van een tijdelijke situatie. Dan mag toch een helpende houding van het college verwacht worden?’’

REGIE Pluimers verwijt het college daarom een gebrek aan regie. ,,De OddV werkt in opdracht van de gemeente en dus mag ook regie worden verwacht richting de inzet van deze dienst.’’ Ze erkent wel dat de situatie niet voldoet aan het bestemmingsplan. ,,Dat is technisch waar, maar het college gaat voorbij aan de historie en gedane beloften.‘’

 Ook wil LB opheldering over ,,de steeds aanvullende eisen‘’ waarmee de vereniging vervolgens te maken zou hebben gekregen bij het aanvragen van een tijdelijke omgevingsvergunning. ,,Dat leverde een enorme bureaucratische berg op die veel tijd, geld en kennis vergt, waardoor de berg alleen maar hoger wordt’’, aldus Pluimers. ,,De situatie lijkt voor de vereniging steeds meer onhaalbaar; het bestaan staat onder druk. Het college vraag te veel van de vereniging. Zeker omdat het gaat om een tijdelijke situatie.’’

LB pleit ervoor dat de gemeente een gebaar richting de Zandhappers maakt en bij wijze van uitzondering de kosten voor de omgevingsvergunning op zich neemt. Pluimers: ,,Deze vereniging is elke keer opnieuw teruggeworpen, op achterstand  gezet en niet behandeld in het kader van gemeentelijke uitgangspunt van ‘zelf-samen-gemeente’. Deze club heeft het steeds ‘zelf-zelf-zelf’ gedaan. Na alles wat er gebeurd is, is daarom een geste vanuit het college goed te verantwoorden.’’

ACCOMMODATIEBELEID Pluimers hekelt ook het gemeentelijke accommodatiebeleid, op basis waarvan De Zandhappers een negatieve beoordeling kreeg op het gebied van ‘ontmoeting’ en ‘inclusie’. ,,Vele junioren en senioren vinden daar elke week hun sportplezier en vele vrijwilligers zetten zich elke keer in voor de vereniging. Waarachtig dus ontmoeting en sociale cohesie. Dus op basis van welke criteria is dat negatieve oordeel gestoeld?’’ Pluimers wil dat het college de negatieve oordelen heroverweegt. 

Dat geldt ook voor de op voorhand uitgedeelde ’min’ voor multifunctionaliteit. ,,Die beoordeling  is vreemd, want de vereniging heeft steeds aangegeven volop mogelijkheden te zien voor samenwerking. Een clubhuis zou door meerdere verenigingen gebruikt worden, er is ruimte voor bijvoorbeeld jeu de boules, petanque enzovoort.’’

RAILTERMINAL Lokaal Belang wil verder dat het college erkent dat het besluit van de meerderheid van de gemeenteraad om milieueffecten en geluidsoverlast negatief mee te wegen in huisvestingsvraagstukken, een negatief effect heeft op de quadclub. In dat kader plaatst Pluimers de ‘geluidsoverlast en milieueffecten’ in het wat bredere verband van de door het college gewenste railterminal. ,,Die levert 80.000 vrachtwagenbewegingen per jaar extra op, inclusief de toename van fijnstof en stikstof. Als het college daarvoor een positieve grondhouding heeft, zou het tenminste ook een positieve grondhouding moeten hebben aangaande het bestaan van de Zandhappers en ze creatief, dienend en helpend tegemoet moeten treden.’’

André van der Velde

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie